Śródziemnomorze
7 osób
Moderatorzy:
    pinot Atavus ruda

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: wszyscy
Moderacja: po publikacji
RSS RSS
Zarejestruj się

19/02/14 od Atavus
W temacie: Historia miast

Kadyks

brama do Nowego Świata

Panorama miasta prezentuje obiekty z różnych okresów jego długiej historii. Panorama miasta prezentuje obiekty z różnych okresów jego długiej historii. (Zifra; http://en.wikipedia.org/wik...)

Przy słupach Heraklesa

Kadyks jest najstarszym zamieszkałym miastem w Hiszpanii. Nazwa Cadiz (hiszp. Kadyks) pochodzi od fenickiej nazwy Gadir, co znaczy mur lub twierdza i została nadana przez kolonistów z bliskowschodniego Tyru, którzy założyli miasto około 1104 r. p.n.e.  Od początku miasto było silnie związane z kultem Melqarta, nazywanego przez greków „Tyryjskim Herkulesem”, a nawet istniał mit założycielski związany z tą postacią, co ciekawie koresponduje z faktem, iż pobliska cieśnina Gibraltarska nazywana była w starożytności Słupami Heraklesa.  

Cień Kartaginy

W V w. p.n.e Kadyks został przyłączony do państwa Kartaginy, również fenickiej kolonii, stając się punktem wyjściowym do fenickiego podboju Hiszpanii. Stąd właśnie wyruszył Hannibal na swoją rzymską kampanię, jednakże klęska Kartaginy w wojnach Punickich ściągnęła na miasto Rzymsą uwagę. W 206 r. p.n.e. Scypion Afrykański zdobył Kadyks i włączył do Republiki Rzymskiej jako Gades.

Miasto ekwitów

Pod rzymskim panowaniem miasto rozkwitło, pełniąc funkcję bazy floty wojennej, a w czasach Oktawiana Augusta było domem dla ponad 500 ekwitów (rycerzy), stanowiąc pod tym względem trzecie miasto Imperium po samym Rzymie i Padwie. Co ciekawe, same miasto nie było wówczas bardzo duże, a wśród mieszkańców wysoki odsetek stanowili zamożni posiadacze majątków ziemskich, ekwici  i bogaci kupcy. Zapotrzebowanie na wysublimowaną rozrywkę i luksus spowodowało, iż w starożytnym świecie stały się słynne Gadeskie tancerki.

Ruiny rzymskiego amfiteatru wpasowane w krajobraz miasta. Ruiny rzymskiego amfiteatru wpasowane w krajobraz miasta. (Bashevis6920; http://en.wikipedia.org/wik...)

Wizygoci

Najazd Wizygotów w 410 r. zniszczył doszczętnie Kadyks, i dopiero podboje wojsk bizantyńskich Justyniana w 550 r. umożliwiły odbudowę miasta. Na krótko, bowiem już 572 r. miasto ponownie opuściło Cesarstwo i zostało włączone do hiszpańskiego Królestwa Wizygotów.

Poddanie

W 711 r. Arabowie rozpoczęli podbój półwyspu Iberyjskiego, niszcząc państwo Wizygotów.  Aż do 1262 r. miasto nosiło nazwę Qadis, wchodząc w skład państwa muzułmańskich Maurów, chociaż możliwe jest, że wśród miejscowej ludności przetrwały wierzenia chrześcijańskie lub nawet wcześniejsze. Legenda arabska wspomina 44 metrowy posąg idola, ustawiony nieopodal Kadyksu, który blokował magią żeglugę poprzez Gibraltar, odbierając statkom wiatry. Dopiero zniszczenie bożka przez Abd-al-Mumina w 1145 r. uwolniło cieśninę. Czyżby reminiscencje kultu Melqarta?

Brama do Nowego Świata

W 1262 r. Alfons z Kastylii zdobył miasto, które wkrótce stało się jednym z najważniejszych portów w eksploracji Nowego Świata. Stąd wyruszył na swoją drugą i czwartą wyprawę Krzysztof Kolumb, odkrywca ameryki. Tutaj mieściła się główna baza Hiszpańskiej  Floty Skabrów, transportującej bajeczne zdobycze z indiańskich królestw Środkowej i Południowej Ameryki.   

Widok na charakterystyczną kopułę katedry w Kadyksie Widok na charakterystyczną kopułę katedry w Kadyksie (Slick-o-bot; http://en.wikipedia.org/wik...)

Korsarze i piraci

To jednak ściągnęło uwagę wrogów Imperium, którzy począwszy od XVI w. coraz częściej dokonywali rajdów na Kadyks. Byli to berberyjscy piraci, mający swoje bazy na wybrzeżu Afryki Północnej – głownie w Algierze, lecz także korsarze innych morskich potęg Europy, przede wszystkim Anglii. Wyczyn Francisa Drake’a , który w 1587 r. zdobył port a w nim 6 statków, niszcząc przy tym 31 innych, opóźnił Wielką Armadę o ponad rok.  

Złota era

W XVIII w. rozrost mielizn na rzece Guadalqavir zmusił Hiszpanów do przeniesienia handlu Amerykańskiego z Sewilli, dzięki czemu Kadyks stał się de facto głównym portem Hiszpanii. I o ile imperium przeżywało kryzys, o tyle dla miasta nastała Złota Era. Kadyks stał się miastem kosmopolitycznym, pełnym luksusu i towarów z całego świata. W mieście w oparciu o handel i rzemiosło rozwijały się liczne mniejszości narodowe, z których najbogatszą stanowili Irlandczycy.

Konstytucja

Podczas Epoki Napoleońskiej Kadyks był jednym z zaledwie kilku miast Hiszpańskich, które oparły się wojskom francuskim. W tym czasie w mieście ustanowiono siedzibę hiszpańskiego sztabu generalnego, tutaj także zbierały się Kortezy (parlament). W 1812 r. w Kadyksie uchwalono liberalną konstytucję Hiszpanii.  Jednakże gdy w 1820 r. król  Ferdynand VII przestał ją respektować, zbuntowani mieszkańcy uwięzili go i dopiero interwencja  francuska w 1823 r. przywróciła władzę królowi, odrzucając liberalizm.  

Do dziś miasto nosi mnóstwo śladów swojej historii, długiej na ponad 3 000 lat.         

     Średniowieczna brama wjazdowa do miasta -Arco de la Rosa. Średniowieczna brama wjazdowa do miasta -Arco de la Rosa. (Caleteron; http://en.wikipedia.org/wik...)

Mówi się o tym we wpisach (lub komentarzach do nich):


Ostatnio komentowane na stronie:
07/01/2014 Agata

Azulejos

Sztuka z ceramicznych płytek
10 komentarzy, ostatni z 05/11/2018 od Jacko
28/02/2014 Atavus

Palermo

na skrzyżowaniu cywilizacji
2 komentarze, ostatni z 11/01/2017 od pioter
16/10/2011 Agata

Spacer brzegiem Tagu

Bélem
4 komentarze, ostatni z 21/09/2015 od pinot
08/12/2012 Agata

Zakochać się w Piranie

3 komentarze, ostatni z 13/04/2015 od pinot