Ochrona prywatności i pliki cookies
 

1. Rejestracja w Portalu bywajtu.pl jest dobrowolna, jednak niezbędna, by użytkownik mógł korzystać z niego w sposób aktywny.
2. Dane umożliwiające rejestrację i założenie Konta Użytkownika to pseudonim, adres email i hasło. Operator Portalu przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania Usługi, chyba że Uczestnik wyraził wyraźną niewarunkującą wykonanie Usługi zgodę również na inne, odrębne cele.
3. Użytkownik może usunąć konto wraz ze wszystkimi zarejestrowanymi danymi.
4. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, telefon, adres, zdjęcie profilowe nie są konieczne do założenia Konta Użytkownika w serwisie. Mogą być jednak podane przez Uczestnika i wyświetlone publicznie. Serwis nie ponosi wtedy odpowiedzialności za publiczne ich udostępnienie.
5. Również przypisany do konta adres e-mail nie zostanie udostępniony na publicznych stronach serwisu. Może być jednak ujawniony organizatorom wydarzeń, na jakie Uczestnik się zgłosi, oraz odbiorcom powiadomień wysłanych na prośbę użytkownika przez system pocztowy serwisu bywajtu.
6. Wszelkie dane użytkownik może zmienić w swoim panelu administracyjnym. Ponadto przysługuje mu prawo przeniesienia tych danych do innego zbioru danych osobowych zarządzanego przez innego Administratora Danych Osobowych.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jego danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Administrator danych osobowych - dcs.pl Sp. z o. o. - nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa (np. zażądają ich uprawnione organa państwa na potrzeby prowadzonych postępowań).
9. Osobom trzecim i instytucjom mogą być przekazywane opracowania zbiorcze i zestawienia statystyczne nie posiadające danych identyfikacyjnych Uczestników.
10. Na komputerze użytkownika serwis zapisuje dane w formie tzw. ciasteczek w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu oraz dostosowywania wyświetlonej zawartości do preferencji użytkownika. Ciasteczka dostarczają również informacji statystycznych o aktywności użytkowników w serwisie. Wyłączenie przez użytkownika ciasteczek w swojej przeglądarce uniemożliwi użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu, w tym między innymi z logowania do serwisu. Użytkownik może zablokować możliwość zapisywania na jego urządzeniu plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, co spowoduje brak możliwości zagwarantowania użytkownikowi Portalu pełnej funkcjonalności Usługi, z brakiem możliwości logowania się do Serwisu.
11. W celach statystycznych i poprawy bezpieczeństwa użytkowników system rejestruje logi dostępowe zawierające prócz pseudonimu użytkownika również adres IP i parametry urządzenia, z którego połączył się z serwisem. Dane te nie służą do identyfikacji użytkownika i nie są przekazywane innym podmiotom.
12. W Portalu zainstalowaliśmy skrypt Google Analytics generujący statystyki odwiedzin oraz zachowań Użytkowników. Nie identyfikują one Użytkowników, ani nie służą do ich identyfikacji. Więcej informacji o działaniu ww. skryptu i ochronie prywatności w Google Analytics zamieszczono na stronach producenta https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
13. Serwis do niektórych zadań pozwala na skorzystanie z usług zewnętrznych, np. logowania do usługi z wykorzystaniem Facebook lub Google. W celu sprawdzenia zakresu zbieranych danych i sposobów ich przetwarzania należy zapoznać się z ich polityką prywatności.
14. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu usunięcia konta bądź zakończenia działalności Portalu, jednakże mogą być przetwarzane do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Użytkownika bądź ze względu na inne przepisy prawa.