Przestrzeń, forma, idea
5 osób
Moderatorzy:
    Marzena

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: przed publikacją
RSS RSS
Zarejestruj się

Toruń

Toruń jest przykładem miasta portowego założonego przez Krzyżaków. Miasto zlokalizowane było przy Bursztynowym Szlaku, z dostępem do Wisły w miejscu  brodu - na skrzyżowaniu drogi wodnej z lądową. Główny szlak zaznaczony przerywaną linią prowadził ulicą Żeglarską, pełniąc początkowo funkcję handlową, przez co jej szerokość była większa od standardowej (wynosiła 19m).  Pierwsza lokacja (1233) świadczyła o strategicznym położeniu miasta widocznym po skrzyżowaniu dwóch istotnych szlaków. Miasto podzielone na pół przez fosę, która oddzielała Stare i Nowe miasto, całość jednak była otoczona jednym murem. 

Właściciel miasta musiał zadbać o jego rzetelny rozwój, ponieważ rozwój miasta wpływał bezpośrednio na jego korzyści materialne. Wprowadził więc w Toruniu przywilej składu, który wpłynął dynamicznie na rozwój miasta.

(Joanna Cudziło)

Kilka słów o układzie ulic... Ponieważ jest to miasto portowe, nałożony układ ulic był grzebieniowy. 3 równoległe ulice były otwarte do nabrzeża w celu łatwiejszego rozładunku, lokalizowane prostopadle do nabrzeża. Południowa część Starego Miasta była regularna. Szerokie ulice, przy których znajdowały się prostokątne bloki zabudowy prowadziły na nabrzeże wiślane.

Nowe Miasto zostało lokowane w 1264 roku, na prawie chełmińskim, o którym wspominałam już przy okazji Chełmna.  Ta część miasta nie była już portowa, służyła rzemiosłu. Na rysunku zaznaczyłam kościół św. Jakuba, który jak widzicie został umieszczony w narożniku tak samo jak rynek.

Widoki komponowane świadczące o przemyślanym planowaniu miasta. Tu widok na ulicę Żeglarską z bramy Żeglarskiej.

(Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Domena publiczna.)