Historia Cywilizacji
13 osób
Moderatorzy:
    pioter MarcinSz.
Autorzy strony:
    Agata pinot pioter Atavus Ola MarcinSz. WiktorOnoff

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: po publikacji
RSS RSS
Polska nowoczesna, Polska zacofana
Od pierwszej szyny do pierwszego zamachu na pociąg
Początki kolejnictwa na ziemiach polskich wiążą się z rozwojem przemysłu w zaborze pruskim. Wąskotorowe koleje konne do transportu rudy żelaza i węgla z kopalń do hut zaczęły jeździć na Śląsku już w pierwszych dekadach XIX wieku. Tego typu kolejkę miała na przykład założona w 1836 r. Huta Laura (Laurahütte) w... czytaj dalej
Oceny +2/-0,
komentarze 2, ostatni od pioter:
[MarcinSz.]: Dzięki kolei Łódź wyrosła na ważne miasto, dystansując Pabianice, Zgierz i inne ośrodki włókiennicze, które nie miały połączeń kolejowych. Kolej Warszawsko-Wiedeńska ominęła Łódź. Odnogę ... ...
Szarlatańska kanalizacja
„Kanalizacja miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlatanerii w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą” - książeczkę pod takim tytułem wydało w 1900 r. szacowne wydawnictwo Gebethnera. Autor występujący pod pseudonimem „F.R. rolnik nadwiślański” alarmował, że trwające w mieście prace kanalizacyjne doprowadzą do „całkowitego zniszczenia tego... czytaj dalej
Oceny +1/-0
Jak polski chłop stał się właścicielem
Grunty, na których gospodarowali polscy chłopi, były jeszcze na początku XIX wieku własnością szlachty. Uwłaszczenie chłopów na naszych ziemiach zostało przeprowadzone przez państwa zaborcze, przy czym każde z nich zastosowało inne rozwiązania w tej dziedzinie. Pierwsze rozpoczęły Prusy, wydając w latach 1808-1811 edykty o uwłaszczeniu w dobrach państwowych i prywatnych... czytaj dalej
Oceny +1/-0
Mazowsze: skąd to zapóźnienie?
Mazowsze to była Australia Europy – pisał o centralnej dzielnicy naszego kraju historyk Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Wskazywał na niespotykaną w skali kontynentu liczbę drobnej szlachty zaściankowej, która była jego zdaniem reliktem czasów plemiennych; stąd nasunęło mu się porównanie do australijskich Aborygenów. Ta opinia trąci już dziś myszką, niemniej jednak pozostaje faktem... czytaj dalej
Oceny +2/-0
Jak dżuma pomogła Królestwu Polskiemu
Z szacunków demograficznych wynika, że w 1340 roku Europę zamieszkiwało około 75 milionów ludzi. Zaludnienie było bardzo nierównomierne – największym mogły poszczycić się Francja, Nadrenia i państewka północnych Włoch, najmniejsze występowało w Skandynawii i Europie środkowo-wschodniej. Liczbę ludności ówczesnej Francji szacuje się na około 19 milionów, tymczasem ziemie polskie zamieszkiwało zaledwie... czytaj dalej
Oceny +1/-0
Nasi słowiańscy przodkowie żyli w norach
„W kraju tym zima jest bardzo surowa i dojmuje taka surowość, że każdy wykopuje tam dla siebie norę i nakrywa dachem z drzewa.. następnie obsypuje go ziemią. I wtedy wchodzi do środka z całą rodziną” – tak pisał o warunkach mieszkaniowych w X-wiecznej Słowiańszczyźnie Ibn Rosteh, arabski pisarz pochodzenia perskiego. To... czytaj dalej
komentarze 4, ostatni od MarcinSz.:
Taak. I chyba pisał, że w tym czasie na terenach polskich w ogóle nie żyły orły, więc to musiał być import ...
Wielkość Łodzi
Łódź w drugiej połowie XIX wieku mocno przyśpieszyła. Dynamika jej rozwoju, i tak przecież duża w latach 1820-1860, zwiększyła się kilkakrotnie w ostatnich dekadach wieku. Rytm miastu zaczęły nadawać pracujące pełną parą fabryki w ogromnych kompleksach przemysłowych.     Ludność Łodzi wzrosła z 30 tysięcy w 1830 roku do ponad pół miliona... czytaj dalej
Oceny +7/-0,
komentarze 3, ostatni od roxa:
Solidnie "ogarnięty" temat :) mnie Łódź kojarzy się filmowo z "Ziemią obiecaną" Wajdy o trzech przyjaciołach Karolu, Maksie i Morycu, zakładających fabrykę w Łodzi. XIX ... ...
O łódzkich fabrykantach
Nie od razu Łódź zbudowano
W notatce o początkach przemysłowej Łodzi wspomniałem o pomocy, jaką rząd Królestwa Polskiego oferował startującym w Łodzi przedsiębiorcom. Jednak pionierom wcale nie powiodło się tak, jak można by przypuszczać. Przykładem są losy pierwszej łódzkiej manufaktury, tzw. "Domu Kopischa". Żadnemu z pierwszych właścicieli nie udało się uczynić z niej dobrze prosperującego... czytaj dalej
Oceny +4/-0,
komentarze 2, ostatni od pioter:
To rzeczywiście ciekawe, ale nie znalazłem o tym informacji. Przypuszczam tylko, że Scheibler mógł po prostu przewidzieć wybuch wojny w Ameryce. Od jakiegoś czasu na ... ...
Łódź to najszybciej rozwijające się polskie miasto w XIX wieku. Z niewielkiej osady w środku puszczy w ciągu kilkudziesięciu lat przekształciła się w ogromny ośrodek przemysłowy.
Początki przemysłowej Łodzi
Tak wyglądała jeszcze w 1812 roku:    W 1820 roku rząd Królestwa Polskiego z inicjatywy Stanisława Staszica i Rajmunda Rembielińskiego (prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego) nadał jej i kilku jeszcze mazowieckim miastom (m.in. Zgierz, Gostynin, Łęczyca) status osady fabrycznej. Plan przewidywał sprowadzenie do Łodzi sukienników i wydzierżawienie im działek na pobudowanie... czytaj dalej
Oceny +5/-0
o źródłach potęgi Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Eksport to podstawa
  Choć wiele osób może sądzić, że to "skrzydlata husaria" leży u podstawy potęgi Rzeczypospolitej, to jednak odpowiedź jest dużo bardziej prozaiczna. Gospodarka, opierająca się na rolnictwie, przynosiła duże nadwyżki produkcyjne. Dogodne położenie geograficzne na styku wschodniej, południowej i zachodniej Europy sprzyjało wymianie  i rozwojowi szlaków handlowych. Suma tych czynników prowadziła... czytaj dalej
Oceny +2/-0,
komentarze 6, ostatni od pinot:
Nie wiem, czy wino było aż takim luksusem. Przy okazji warto wspomnieć, że w związku z polubieniem wina przez szlachtę rozwinął sie jakiś przemysł, zwłaszcza ... ...
Ostatnio komentowane na stronie:
24/12/2015 pioter

Barwy gotyku

Iluminacje w Amiens
2 komentarze, ostatni z 04/03/2019 od pioter
18/06/2014 Agata

Wielki smog londyński

1 komentarz z 21/11/2016 od pinot
Przeglądaj: