Historia Cywilizacji
13 osób
Moderatorzy:
    pioter MarcinSz.
Autorzy strony:
    Agata pinot pioter Atavus Ola MarcinSz. WiktorOnoff

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: po publikacji
RSS RSS
Zarejestruj się

18/10/13 od Atavus
W temacie: Plemiona, narody, imperia

Sakiewka Moskwy

czyli jak Rosja stała się potęgą

Portret Iwana I Kality Portret Iwana I Kality (Alex Bakharev; http://en.wikipedia.org/wik...)

W powszechnym stereotypie rosyjskie metody polityczne to brutalna siła, oparta na nieprzeliczonej armii. Tymczasem fundamentem, na którym wzniesiono imperium, nie była armia, lecz pieniądz.

Najazd mongolski, który spadł na księstwa ruskie w 1235 r.,  spustoszył tę ziemię i pogrążył w niewolę na kilka stuleci. Paradoskalnie jednak, choć dla wielu księstw był totalną katastrofą, dla Moskwy okazał się okazją do rozwoju. Okrutne rządy Złotej Ordy zrównały znaczenie słabej Moskwy z potężnymi dotąd państwami - Księstwa Włodzimierskiego, Republiki Nowogrodzkiej czy Księstwa Kijowskiego. Książęta moskiwescy dostrzegli okazję i podczas gdy władcy sąsiednich księstw co i raz próbowali zrzucić mongolskie jarzmo, sami wiernie wyruszali z Mongołami, gromiąc z nimi zbuntowanych Rusinów.

Chociaż polityka mongolska bazowała na zachowaniu Rusi w rozbiciu i osłabieniu, z czasem zaczęto wynagradzać wiernopoddańczą postawę Moskwy. Iwan I Kalita w 1328 r. otrzymał od Chana Muhammada Ozbega tytuł Wielkiego Księcia oraz prawo ściągania podatków w jego imieniu od innych Rusinów. Musiał zostać srogo zapamietany w tej roli, gdyż współcześni nadali mu raczej pejoratywny przydomek "Kalita", co znaczy sakiewka.

Od tej pory Moskwa zajęła się ściąganiem daniny należnej Złotej Ordzie od wszystkich podbitych księstw ruskich. Obowiązkiem Wielkiego Księcia było dostarczenie daniny w ustalonej wysokości Chanowi Złotej Ordy, on sam jednak często nadużywał swojej władzy, ogołocając całe księstwa oraz odprowadzając do swojego skarbca poważne zyski z nadużyć i łapówek.

Iwan nie poprzestał jednak na gromadzeniu majątku. Zaczął udzielać pożyczek finansowych innym książętom i posiadaczom ziemskim, żadając zabezpieczenia na miastach i wsiach. Gdy nie mogli spłacić długu, odmawiał przedłużenia kredytu i konfiskował terytoria, powiększając tym samym granice Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.

Na podstawie zdobytych ziem i bogactw wyrosła potęga Moskiewska, która wraz z innymi Rusinami mogła przeciwstawić się Złotej Ordzie, z czasem stając się największą potęgą w rejonie, a dziś największym państwem świata.

Ostatnio komentowane na stronie:
24/12/2015 pioter

Barwy gotyku

Iluminacje w Amiens
2 komentarze, ostatni z 04/03/2019 od pioter
18/06/2014 Agata

Wielki smog londyński

1 komentarz z 21/11/2016 od pinot