Historia Cywilizacji
13 osób
Moderatorzy:
    pioter MarcinSz.
Autorzy strony:
    Agata pinot pioter Atavus Ola MarcinSz. WiktorOnoff

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: po publikacji
RSS RSS
Zarejestruj się

30/09/13 od Atavus
W temacie: Polska nowoczesna, Polska zacofana

Eksport to podstawa

o źródłach potęgi Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  herb Wazów herb Wazów (wikipedia.pl)

Choć wiele osób może sądzić, że to "skrzydlata husaria" leży u podstawy potęgi Rzeczypospolitej, to jednak odpowiedź jest dużo bardziej prozaiczna. Gospodarka, opierająca się na rolnictwie, przynosiła duże nadwyżki produkcyjne. Dogodne położenie geograficzne na styku wschodniej, południowej i zachodniej Europy sprzyjało wymianie  i rozwojowi szlaków handlowych. Suma tych czynników prowadziła, naturalnie, do eksportu, sprzedaży towarów poza granice, co z kolei oznaczało zysk dla producentów - i to wcale nie mały, czego świadectwem przepych architektoniczny epoki.

Wspaniałe zamki, miasta i pałace nie wyrosły kosztem łupów wojennych, chociaż ich też nie brakowało w kraju nieustannie nękanym przez sąsiadów. Zawdzięczano to systematycznej pracy i zyskom ze sprzedaży zboża, bydła i produktów leśnych, takich jak wosk, miód, drewno i jego przetwory.

 Jest to oczywiście pewna generalizacja, należy pamiętać, że eksport zmieniał się zależnie od czasów i od regionów. Pod koniec średniowiecza, w XIV i XV w., dominowała sprzedaż produktów leśnych. Zmiana sytuacji politycznej od 1466 r., kiedy do Polski wróciło Pomorze z Gdańskiem  umożliwiła wzrost eksportu zbóż,  podobnie jak włączenie Ukrainy do Korony spowodowało wzrost eksportu bydła.

Pokryło się to z koniunkturą na rynkach Europejskich. Wielki popyt na produkty spożywcze przyniósł polskiej szlachcie olbrzymie zyski. W latach 1501-1580 krakowskie ceny zbóż wzrosły o 292%, a ceny bydła o 166%, podczas gdy średnia cena produktów rzemieślniczych wzrosła jedynie o 45%. To właśnie błyskawiczne wzbogacenie się posiadaczy ziemskich poprzez uczciwą pracę i eksport w dobie sprzyjającej koniunktury, a nie sukcesy militarne przyniosły potęgę Rzeczypospolitej. 

Zapewne nie przypadkiem pod koniec złotego, XVI w. wybrano królem Zygmunta III Wazę, który w herbie miał ówczesny symbol bogactwa - snopek zboża... 

 

Źródło: „Polskie osiągnięcia gospodarcze” red. Janusz Kaliński, Warszawa 2010r

obraz obraz "Husarz" Józefa Brandta (wikipedia.pl)

Ostatnio komentowane na stronie:
24/12/2015 pioter

Barwy gotyku

Iluminacje w Amiens
2 komentarze, ostatni z 04/03/2019 od pioter
18/06/2014 Agata

Wielki smog londyński

1 komentarz z 21/11/2016 od pinot