Wszystkie | Strony | Uczestnicy
mazowieckie - drogowskazy
Wieś leżąca w dolinie w dolnym biegu rzeki Oronki. Nieokiełznana przyroda umożliwia aktywny wypoczynek .
To zabytkowe miasteczko zwane „Wenecją Mazowsza” usytuowane jest w urokliwej dolinie Narwi i jej odnogach. Znajduje się na szlaku prowadzącym nad jeziora Mazurskie, zaś tego traktem wodnym (rzeką Narew) można stąd dotrzeć do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i na Pojezierze Augustowskie.
Żyrardów jest jedynym w Europie w całości zachowanym zespołem urbanistycznym miasta przemysłowego z XIX wieku. Nazwa pochodzi od nazwiska Philippe'a de Girarda, wynalazcy przędzarek do lnu. Żyrardowskie zakłady lniarskie były niegdyś największymi w Europie.