Polska, mazowieckie, pułtuski, Pułtusk
Pułtusk + dodaj notatkę o tym miejscu

To zabytkowe miasteczko zwane „Wenecją Mazowsza” usytuowane jest w urokliwej dolinie Narwi i jej odnogach. Znajduje się na szlaku prowadzącym nad jeziora Mazurskie, zaś tego traktem wodnym (rzeką Narew) można stąd dotrzeć do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i na Pojezierze Augustowskie.

http://www.pultusk.pl/

Ciekawe miejsca:

Bazylika kolegiacka Zwiastowania NMP

Bazylika pochodząca z 1449 roku została ufundowana przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego. W kościele znajduje się główny ołtarz pw. Zwiastowania NMP z XVII wieku, a także cenny obraz Piety Michała Anioła „Opłakiwanie” z 1559 roku. Bazylika usytuowana jest na jednym z najdłuższych rynków w Europie, który ma około 400m.

http://www.bazylika.pultusk.pl/

Zamek w Pułtusku

Zamek z XIV wieku znajduje się na skraju Puszczy Białej, na wzgórzu nad Narwią. Był niegdyś siedzibą biskupów a w chwili obecnej znajduje się w nim Dom Polonii.

http://www.dompolonii.pultusk.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Pu%C5%82tusku

Muzeum Regionalne w Pułtusku

Muzeum mieści się w gotycko-renesansowej wieży dawnego ratusza. W Muzeum wielką atrakcją są fragmenty meteorytu pułtuskiego, który spadł w rejonie miasta w 1868 roku. Fragmenty te znajdują się również we wszystkich liczących się kolekcjach na całym świecie (m.in. British Museum). Był to najliczniejszy kamienny deszcz na świecie, spadło wówczas niemal 9 ton odłamków.

http://www.pultusk.pl/Kultura/Muzeum-Regionalne.aspx
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meteoryt_Pu%C5%82tusk
http://www.muzeum.pultusk.pl/

Puszcza Biała

Duże wrażenie robią imponujące drzewa sosnowe, liczące ponad 140 lat, które osiągają wysokość powyżej 100 metrów.

http://www.puszczabiala.pl/

Dębiny koło Białobrzegów

Malowniczy krajobraz ze starorzeczem porośniętym bujną roślinnością, wysokim piaszczystym brzegiem. Niedaleko znajduje się bagno łąkowe Biel Jurgijska – Uroczysko Szczawin. W pobliskim drzewostanie przeważają dęby, a niektóre z nich osiągają wiek nawet około 200 lat.

http://miasteria.pl/miejsce/Debiny-atrakcje-turystyczne.html

Jezioro Zegrzyńskie (Zbiornik Dębe)

Ten wielki zbiornik retencyjny rozciąga się od wysokiej zapory w Dębe aż po Pułtusk. Jezioro Zegrzyńskie poprzez Kanał Żerański łączy się z Warszawą i tworzy ważną arterię wodną między Jeziorami Mazurskimi, dorzeczem Narwi i Bugu z Wisłą.

http://www.jezioro.zegrzynskie.pl/pl

Ciekawe wydarzenia:

JARMARK ŚREDNIOWIECZNY

Organizowany przez Stowarzyszenie Starożytników jarmark odbywa się w czerwcu w pierwszą sobotę po Bożym Ciele. W ramach imprezy rynek miasteczka zapełnia się kramami rzemieślników, a między nimi spacerują rycerze i dwórki.

http://www.starozytnicy.org.pl/

Przeglądaj drogowskazy