Polska, warmińsko-mazurskie, Gmina Olsztynek
Olsztynek + dodaj notatkę o tym miejscu

Obszar, na którym znajduje się to niewielkie miasto charakteryzuje bogata rzeźba terenu. W gminie znajduje się aż 40 jezior oraz liczne rezerwaty i pomniki przyrody - m.in. „Rzeka Drwęca”, „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” i „Bagna Nadworskie”. Można tu spotkać orła bielika i dekacza, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem.

http://www.olsztynek.pl/

Ciekawe miejsca:

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Już w 1909 roku zdecydowano o założeniu muzeum architektury wiejskiej. Plan zakładał zgromadzenie na terenie muzeum najbardziej charakterystycznych obiektów z regionu. Muzeum w 1940 roku przeniesiono do Olsztynka z Królewca. Muzeum posiada 68 obiektów dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o różnych funkcjach.

http://www.muzeumolsztynek.com.pl/

Zamek Krzyżacki (1360-1370)

W zamku wzniesionym w XIV wieku, od ponad dwóch stuleci działa szkoła. Tu właśnie uczył się Emil von Behring, który jako pierwszy uczony otrzymał w 1901 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.

http://www.zamkipolskie.com/olsztynek/olsztynek.html

Dom Mrongowiusza

Dom, w którym urodził się Krzysztof Celestyn Mrongowiusz to jeden z najciekawszych zabytków Olsztynka. Na parterze znajduje się muzeum poświęcone Mrongowiuszowi, a na piętrze ekspozycja pamięci obozu jenieckiego Stalag I B Hohenstein.

http://www.olsztynek.org/dom-mrongowiusza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Celestyn_Mrongovius

Trasy rowerowe

Na terenie miasta i jego okolic istnieje wiele tras rowerowych, które pozwalają poznać okolicę i odpocząć, wśród czystej, nieskażonej przyrody.

http://www.olsztynek.pl/strona-2493-trasy_rowerowe+trasy_rowerowe.html

Ciekawe wydarzenia:

Inne wydarzenia

Kalendarium imprez odbywających się w Olsztynku:

http://www.zapraszamynamazury.pl/1018/miasto-olsztynek

Przeglądaj drogowskazy