Śródziemnomorze
7 osób
Moderatorzy:
    pinot Atavus ruda

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: wszyscy
Moderacja: po publikacji
RSS RSS
Zarejestruj się

26/02/14 od Atavus
W temacie: Historia miast

Werona

życie wokół balkonów Romea i Julii

  Verona Verona (David Schiersner, CC BY 2.0, https://www.flickr.com/phot...)

Tajemnicza Werona

Miasto, którego wyjątkowa architektura i układ urbanistyczny zostały wpisane na listę UNESCO, ukrywa tajemnicę zarówno swojego początku, jak i znaczenia nazwy. Gdy w III w. p.n.e. Rzymianie zapanowali nad doliną Padu, istniejące już miasto przeszło pod ich kuratelę. W 89 r. p.n.e. Werona otrzymała status kolonii, a w 49 r. p.n.e. municypium. Dom z rzekomym balkonem Szekspirowskiej Julii. Dom z rzekomym balkonem Szekspirowskiej Julii. (Vivaverdi; http://en.wikipedia.org/wik...)

Styk

O jego rozwoju zadecydowało położenie na styku traktów północnej Italii.  Jednakże większego znaczenia nabrało dopiero w ostatnich latach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy począwszy od czasów cesarza Galiena Werona stała się główną bazą wojskową północnej Italii. Było to związane z nasilającymi się najazdami barbarzyńców oraz przeniesieniem stolicy zachodniego imperium do pobliskiego Mediolanu a później do Rawenny.

Siedziba

Po upadku Cesarstwa gocki król Teodoryk zbudował sobie tutaj pałac, i mimo zmiennych kolei Wojen Gockich Werona praktycznie nieprzerwanie pozostawała ostoją Gotów  w Italii. Gdy w 569 r. miasto zdobyli Longobardowie, Werona stała się drugim najważniejszym miejscem ich królestwa, i pozostała aż do końca w 774 r. Wtedy zwycięzcy Frankowie Karola Wielkiego ustanowili tutaj jedną z siedzib władców podległego im Królestwa Italii.

Arena Werony, czyli prawdziwy rzymski amfiteatr czynny do dzisiaj. Jedynie zamiast lwów czy gladiatorów widzowie oglądają widowiska operowe. Arena Werony, czyli prawdziwy rzymski amfiteatr czynny do dzisiaj. Jedynie zamiast lwów czy gladiatorów widzowie oglądają widowiska operowe. (Chensiyuan; http://en.wikipedia.org/wik...)

Republika

W 1137 r. Werona podążyła w ślady innych komun włoskich i wstąpiła na drogę republikańskiej autonomii, co doprowadziło do wielu lokalnych wojen i konfliktów z sąsiadami, aż w końcu z największym, Cesarzem. W 1164 r. Werona stanęła na czele lokalnej koalicji antycesarskiej, która w 1167 r. przyłączyła się do Ligi Lombardzkiej. Jednakże w 1225 r. Werona wpadła w ręce Ezzelino Da Romano, który umiejscowił miasto w obozie cesarskim.Po śmierci jego patrona – cesarza Fryderyka II w 1250 r. został ekskomunikowany a papież Innocenty IV ogłosił krucjatę przeciwko niemu. Ezzellino odnosił olbrzymie sukcesy militarne, podbijając m.in. Mantuę, Padwę, Brescie i Vicenze. Gdy jednak zaatakował Mediolan w 1259 r. został pokonany i zmarł od odniesionych w bitwie pod Cassano d’Adda ran.

Della Scalla

W tym samym roku podestą miasta został kupiec Mastino I Della Scalla, mianowany w 1262 r. capitano El popolo. W ten sposób władzę w mieście przejął ród Della Scalla, który przez kolejne 125 lat, do 1387 r. rozwijał i rozbudowywał Weronę.  Za jego panowania zmieniono jednak dotychczasowy ustrój na feudalną signorię. Rozszerzenie terytorium w 1314 na sąsiednie miasta przez Cangrande pchnęlo Weronę w konflikt z Wenecją, który jednak osłabił miasto. W 1387 koalicja rodów, której przewodzili Mediolańscy Visconti odsunęła Antoniego Della Scala od władzy w mieście i skazała na wygnanie.

Wenecjanie

W 1405 r. Werona przeszła pod władzę Wenecji, pod którą przeżyła cztery wieki spokoju, nie licząc czasów Ligi Cambrai (1509-1516). Coraz bardziej zmarginalizowane miasto dobiła w 1630 r. epidemia dżumy.

Porta Borsari, czyli rzymska brama miejska z I w., Porta Borsari, czyli rzymska brama miejska z I w., (PenttiH; http://en.wikipedia.org/wik...)

Balkon Julii

W XVI w. angielski dramaturg William Sheakspire umieścił w mieście akcje swej najbardziej znanej sztuki, historii miłosnej wszechczasów – Romea i Julii. Do dzisiaj stoją domy opisane jako dom Romea i dom Julii.

Koncert dzwonów

W 1776 r. opracowano w Weroński Styl Dzwonienia dzwonami kościelnymi, dzięki specyficznemu zawieszeniu nowych dzwonów kościele San Giorgio. Dzwony poruszano tak, aby kręciły się wokół punktu uczepienia na okrągło, co dawało nowy rodzaj dźwięków i wrażenie koncertu dzwonów. Styl spodobał się szczególnie papieżowi Piusowi VI.

Wielkanoc

Gdy w 1796 r. Francuzi Napoleona zdobyli miasto, brutalny bunt mieszkańców przeciw profanującym świątynie okupantom przeszedł do historii pod nazwą Werońskiej Wielkanocy. Wkrótce miasto przeszło we władzę Austrii, co utrzymało się aż do 1866 r., kiedy Królestwo Włoch podbiło cały region w III wojnie o niepodległość.

Zmiany

Dwa wydarzenia nowoczesnej historii zmieniły charakter miasta – budowa przeciwpowodziowych muraglioni, które zmieniły nawodny charakter miasta oraz bombardowania czasów II wojny światowej, które zniszczyły wiele zabytków. Mimo to Werona przetrwała jako niezwykle interesujące miasto, pełne wspaniałych zabytków z różnych czasów swej tysiącletniej historii.  

  Ponte di Castelvechio, czyli most do Starego Zamku, XIV w. budowla ufundowana przez ród Della Scalla.  Ponte di Castelvechio, czyli most do Starego Zamku, XIV w. budowla ufundowana przez ród Della Scalla. (FabioVerona; http://en.wikipedia.org/wik...)

Ostatnio komentowane na stronie:
07/01/2014 Agata

Azulejos

Sztuka z ceramicznych płytek
10 komentarzy, ostatni z 05/11/2018 od Jacko
28/02/2014 Atavus

Palermo

na skrzyżowaniu cywilizacji
2 komentarze, ostatni z 11/01/2017 od pioter
16/10/2011 Agata

Spacer brzegiem Tagu

Bélem
4 komentarze, ostatni z 21/09/2015 od pinot
08/12/2012 Agata

Zakochać się w Piranie

3 komentarze, ostatni z 13/04/2015 od pinot
Notatki o podobnych miejscach: