Śródziemnomorze
7 osób
Moderatorzy:
    pinot Atavus ruda

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: wszyscy
Moderacja: po publikacji
RSS RSS
Zarejestruj się

Rimini

plaża popularów

Rimini Rimini (A. Galassi, CC BY-ND 2.0, https://www.flickr.com/phot...)

Ariminium

Piaszczyste plaże Rimini doceniono już w starożytności. Zamieszkiwali tu wpierw Etruskowie, później Galowie, których z kolei wygnali Umbrowie aż w 268 r. p.n.e. przybyli Rzymianie i założyli kolonię Ariminium. Kolonia okazała się niezwykle użyteczna do dalszej pacyfikacji Galii Przedalpejskiej i  północnego Adriatyku.

Łuk Augusta, zwieńczający wiodącą z Rzymu Via Flaiminia. Łuk Augusta, zwieńczający wiodącą z Rzymu Via Flaiminia. (RiminiCity; http://en.wikipedia.org/wik...)

Węzeł komunikacyjny

O jej szybkim rozwoju zadecydowało położenie na styku głównych dróg północnej Italii. W 220 r. p.n.e. Ariminium połączono z Rzymem drogą Via Flamina, której koniec wieńczył wzniesiony w 27 r. p.n.e. Łuk Augustusa. W 187 r. p.n.e. ukończono Via Aemilia, biegnącą do Placentii (obecna  Piacenza) a w 131 r. p.n.e. Via Popilia, drogę do Akwilei. Korzystając z roli głównego węzła komunikacyjnego  imperium, Ariminium stało się jednym z głównych miast Republiki i zarazem matecznikiem partii popularów, na którym opierali się zarówno Mariusz jak i Cezar.

Synod

Kolejni Cesarze dbali o miasto, wznosząc wielkie obiekty publiczne (m.in. amfiteatr) i prowadząc rozległe rozbudowy. W 359 r. cesarz Konstancjusz II zwołał tu Synod mający rozwiązać problem toczącej imperium herezji Ariusza, doprowadził on jednak do dalszego zaognienia sytuacji.

Most Tyberiusza, miasto i okolice pełne są Rzymskich zabytków Most Tyberiusza, miasto i okolice pełne są Rzymskich zabytków (Flying Russian; http://en.wikipedia.org/wik...)

Pentapolis

Po upadku Rzymu, w 493 r. z rąk Odoakra odbili je Ostrogoci Teodoryka Wielkiego, władcy nastawionego na wspieranie kultury romańskiej. Wielokrotnie zdobywane w czasie w czasie Wojen Gockich, ostatecznie zostało włączone do bizantyjskiego Egzarchatu Rawenny w 553 r., gdzie współtworzyło Pentapolis. W VIII w. na krótko Longobardzkiem, po zwycięstwie franków zostało przekazane papiestwu. Jednakże gdy w XII w. wybuchł konflikt między cesarzem a komunami włoskimi wspieranymi przez papiestwo, Rimini stanęło po stronie cesarzy.

Malatesta

W XIII w. miasto pogrążyło się chaosie walk między rodami, z którego zwycięska wyłonił się ród Malatesta. W 1239 r. Malatesta de Verruchio został podestą Rimini, rozpoczynając trwające z krótkimi przerwami do 1528 r. rządy rodu. W tym czasie Malatestowie rozszerzyli władzę na okoliczne miasta, prowadzili rozliczne kampanie jako wybitni kondotierzy oraz wspierali rozwój sztuki, w tym słynnej malarskiej Szkoły Rimini, inspirowanej na malarstwie Giotta.

Na początku XVI w. Pandolfo IV utracił  na rzecz Cesara Borgii miasto, które później zostało odebrane przez Papieża Juliusza II i wcielone do Państwa Kościelnego. Mimo licznych  próbi, Malatestom nie udało się już odzyskać na stałe władzy w Rimini.

Zamek Sismondo, zbudowany przez Sigismondo Pandolfo Malatestę w 1437 r. Zamek Sismondo, zbudowany przez Sigismondo Pandolfo Malatestę w 1437 r. (Sailko; http://it.wikipedia.org/wik...)

 

Patrymonium Sancti Petri

Rimini, drugie co do wielkości miasto papieskie, rządzone było od tej pory przez legata. Jednakże kolejne dwa wieki wyniszczyły miasto, przynosząc częste trzęsienia ziemi, napady piratów, przemarsze obcych wojsk i epidemie. W osłabionej gospodarce miasta główną rolę zaczęło odgrywać rybołówstwo, a większość XVIII w. inwestycji była z nim związana – latarnia morska, targ rybny czy port.       

Epoka Napoleońska nie oszczędziła miasta, niszcząc znaczną część jego dziedzictwa związaną z religią i kościołem. Po Kongresie Wiedeńskim miasto wróciło do Papiestwa, a w 1860 r. zostało włączone do Królestwa Włoch.

Kurort

W 1843 r. rozpoczęła się kariera Rimini jako kurortu wczasowego. Otwarto łaźnie i Kursaale, rodzaj sanatorium, a w kolejnych latach rozpoczął się prawdziwy boom budowlany, którego efektem była zabudowa przestrzeni wzdłuż 15-sto kilometrowej plaży. Na początku XX w. otwarto wreszcie Grand Hotel, pierwszy duży obiekt hotelowy. Od tego czasu w Rimini zbudowano ponad 1000 nowych hoteli, zmieniając na zawsze charakter jak i kondycję ekonomiczną miasta.

  Plaże w Rimini, niegdyś dogodny port dla galer - obecnie jeden z czołowych kurortów Europy Plaże w Rimini, niegdyś dogodny port dla galer - obecnie jeden z czołowych kurortów Europy (RiminiCity; http://en.wikipedia.org/wik...)

   

Ostatnio komentowane na stronie:
07/01/2014 Agata

Azulejos

Sztuka z ceramicznych płytek
10 komentarzy, ostatni z 05/11/2018 od Jacko
28/02/2014 Atavus

Palermo

na skrzyżowaniu cywilizacji
2 komentarze, ostatni z 11/01/2017 od pioter
16/10/2011 Agata

Spacer brzegiem Tagu

Bélem
4 komentarze, ostatni z 21/09/2015 od pinot
08/12/2012 Agata

Zakochać się w Piranie

3 komentarze, ostatni z 13/04/2015 od pinot