Przestrzeń, forma, idea
5 osób
Moderatorzy:
    Marzena

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: przed publikacją
RSS RSS
Zarejestruj się

Znana budowla w nowym świetle

Czyli o wędrującym po wnętrzach słońcu

Wszyscy dobrze znamy starożytne budowle Rzymu. Jedną z nich jest Panteon- nieodłączny punkt naszych wycieczek do Włoch. Czy zastanawialiście się kiedyś nad oświetleniem tej majestatycznej świątyni? Analizując starożytne budowle możemy dojść do wniosku, że wiele elementów- konstrukcja, wykorzystanie materiału, oświetlenie, układ wobec stron świata itp. nie są tak przypadkowe, jakby mogło by nam się zdawać.

Przedstawiam zdjęcia wnętrza panteonu i światła, które wędruje po wnętrzu oświetlając coraz to kolejne elementy.

(http://www.tinkafoo.com/art... )

Eksperci nadal szukają wytłumaczenia, które w jasny sposób określiłoby dlaczego światło wędruje akurat po takich częściach budynku. Jedną z najbardziej prawdopodobnych dróg tego poszukiwania jest eksponowanie łuku nad głównym wejściem oraz podkreślanie ważnych dat dla rzymian.

(http://www.tinkafoo.com/art... )

Podobnego zabiegu możemy szukać w projekcie polskiego architekta Roberta Koniecznego, który główną ideę projektu Świątyni Opatrzności Bożej oparł na świetle, które w ważne dla Polaków daty tworzyło na wewnętrznej cześci ścian tęcze.

(http://futuwawa.pl/original... )