Przestrzeń, forma, idea
5 osób
Moderatorzy:
    Marzena

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: przed publikacją
RSS RSS
Zarejestruj się

Zamek Królewski

Dziś kilka słów o Zamku Królewskim. Jego budowa nie była szybka, łatwa i spójna. Przebudowy i rozbudowy powinny nam się kojarzyć z tym obiektem.

(Joanna Cudziło)

Cały kompleks złożył się na kształt pięcioboku. Na samych jego krawędziach XIV w. postawiono wieże mieszkalno -obronne i od strony Wisły Pałac z początku XV. Do tego Wazowie dobudowali 3 skrzydła, próbując uzyskać oś. Skrzydło saskie jest rzeczą późniejszą, gdyż tu był jeszcze dom renesansowy. Zrobiono bramę, tak żeby trafiało na klatkę schodową, czyli na tę wieże władysławowską. Tędy też się wchodziło na zamek. Była to niegdyś główna klatka schodowa (do dziś zresztą, tylko dziś nie wchodzimy od tej strony na zamek).

Reasumując te 3 skrzydła są skrzydłami wazowskimi z lat około 1600 i nie było wtedy oczywiście jeszcze skrzydła saskiego.\

(Joanna Cudziło)

W 1607 roku skończyła się budowa- nie ma podziałów pionowych. Widać, że obiekt jest projektowany od wnętrza, gdyż budynek jest zespołem wnętrz. Możemy śmiało stwierdzić, że są dwa rożne sposoby projektowania. Albo sytUacja wygląda tak, że projektujemy poszczególne sale, sala A, B i C, jedna duża, druga mniejsza itd., zestawiamy je ze sobą, dorabiamy do tego fasadę i mamy budynek. Jest też odwrotna sytuacja. Projektujemy budynek jako całość, po czym dzielimy go na pomieszczenia. To jest nowożytny sposób projektowania, budynek jak całość.

Natomiast w wypadku Zamku Królewskiego jest to jeszcze średniowieczny sposób rozumowania, mimo że to początek wieku XVII. W zasadzie elewacja jest rzeczą wtórną i tu gdzie jest klatka schodowa widzimy, że okna są na różnej wysokości. W miejscu gdzie jest większy odstęp od okien, widać że znajduje się grubsza ściana. Okna ustawione są na gzymsie kordonowym. Bo budek ma gzyms jako taki, czyli gzyms główny, albo wieńczący, a te paski które widzimy na elewacji zamku królewskiego pod oknami są gzymsem kordonowym albo kordonami.Wzorem rzymskim na wysokości parapetów okien, co nie znaczy że tu jest strop, gdyż on za pewne jest około 90 cm niżej.

Jest to pałac, a więc podział funkcji jest według panujących schematów, tzn pierwsze kondygnacja była gospodarczą, wyżej znajduje się „piano nobile” czyli kondygnacja reprezentacyjna i na samej górze kondygnacja mieszalna.
Komnata marmurowa, to jedyne wnętrze, które chociaż trochę przypomina czasy wazowskie, silnie przerobiona za czasów Stanisława Augusta, ale ma jeszcze wiele elementów oryginalnych.