Przestrzeń, forma, idea
5 osób
Moderatorzy:
    Marzena

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: przed publikacją
RSS RSS
Zarejestruj się

Kościół św. Anny w Krakowie

Tylman z Gameren był zarówno autorem pałaców, jak i kościołów. Za przykłady architektury sakralnej Tylmana mogą posłużyć dwa obiekty: warszawski kościół kapucynów oraz akademicki kościół św. Anny z Krakowa. Pierwszy z nich powstał w latach 1683-4, a drugi w 1689-1704. Przy czym kościół kapucynów jest jednym z budynków fundacji Jana III. Oba nawiązują do architektury jezuickiej, ale tylko jeden z nich nie ostał się na skromności i surowym wyglądzie. Tę powściągliwość cechuje właśnie pierwszy z nich, czyli kościół warszawski, budowany według reguł kapucyńskich. Natomiast większe bogactwo detalu, liczba podziałów, gzymsów, przesunięć, cofających i wysuwających się przęseł- to Krakowski kościół św. Anny. I na nim się skupimy. Kościół jest postawiony na planie łacińskiego krzyża, z transeptem i kopułą. Fasada poszerzona jest dwiema wieżami.

(http://upload.wikimedia.org...)

Właśnie ta fasada jest przykładem ciekawego zjawiska, o którym w historii architektury mówimy - „fasada odwraca się do widza”. Jak architekt mógł zwrócić uwagą przechodnia, kiedy jego kościół stawał w bardzo ciasnej zabudowie, przy wąskiej uliczce? W tym przypadku na fasadzie musiało się pojawić dużo więcej elementów rzeźbiarskich. Fasada posiada bardzo zdecydowane podziały, dekoracje musiały być widoczne przy dużym skrócie perspektywicznym. Fasada jest odbierana z wąskiej uliczki, widz może ją podziwiać jedynie stojąc pod nią, więc projektując detal, architekt musiał wziąć to pod uwagę. Kościół ten odszedł najdalej od klasycyzującego typu architektury barokowej, którą proponował Tylman.