Przestrzeń, forma, idea
5 osób
Moderatorzy:
    Marzena

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: przed publikacją
RSS RSS
Zarejestruj się

25/04/14 od Marzena

Dekoracja wczesnego baroku

na przykładzie kościoła w Krakowie

W notatce Zasady kształtowania architektury barokowej, wspomniane było o tym, że plastyczność elementów architektury była jedną z głównych cech dotyczących detali tej architektury. Pisałam też o ciągłości, która przejawiała się zarówno w zestawianych ze sobą bryłach, czyli kontynuacji i powiązaniu następujących po sobie budynków kiedy podążamy wyznaczonymi osiami.

Więc jak ma się ta ciągłość do samego detalu i dekoracji?
(http://upload.wikimedia.org...) Na zdjęciu widać że po raz pierwszy od czasów doktrynalnego gotyku mamy konsekwentne powiązanie elementu ściennego z elementu sklepiennym. Czyli gurt na sklepieniu odpowiada pilastrowi. Tylko że tak jak we wczesnym gotyku doktrynalnym mieliśmy takie cienkie kolumienki zwane służkami, to tutaj mamy elementy wzięte z architektury klasycznej, czyli pilastry. Póki to jest płaskie nazywa się pilastrem i ma głowice, natomiast jeśli nie ma głowicy tylko impost, to jest pół filar, który to wystaje bardziej do przodu.