Przestrzeń, forma, idea
5 osób
Moderatorzy:
    Marzena

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: przed publikacją
RSS RSS
Zarejestruj się

07/04/14 od Marzena

Bożnica w Wołpie

Bożnica w Wołpie została zbudowana według schematu, który został podany w opisie Bożnice drewniane, ale skupimy się na rzucie i przekroju tego konkretnego budynku, dzięki czumu bardziej docenimy kunszt żydowskich cieśli, który ona reprezentuje.

Została ona wzniesiona na dziewięciu polach, z czterema słupami po środku. Sklepienie opiera się właśnie na tych czterech słupach i ścianie w konstrukcji zrębowej. Przy okazji popatrzmy na kolejny bardzo ważny element tej architektury - osiowość. Sala z symetrycznie rozstawionymi słupami, po bokach pomieszczenia zwane babińcami, na środku we frontowej części przedsionek i dwa pomieszczenia również po bokach, prawdopodobnie mające funkcję kancelaryjną.

(Joanna Cudziło)

Spójrzmy teraz na przekrój. Można powiedzieć, że ówcześnie była to najwyższej klasy konstrukcja, posługująca się najnowszymi osiągnięciami inżynierskimi XVIII w. Poza tym, Bożnica w Wołpie była niezwykle nasycona różnego rodzaju elementami zdobniczymi, od tych wycinanych w drewnie do tych malowanych.