Na kupieckim szlaku
9 osób
Moderatorzy:
    pinot

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: wszyscy
Moderacja: przed publikacją
RSS RSS
Zarejestruj się

03/12/13 od Atavus
W temacie: Instytucje i związki handlowe

Zollverein

Niemiecki Związek Celny

Mapa Niemiec w 1800 r., przedstawiająca zróżnicowanie bytów politycznych na terenie obecnych Niemiec. Mapa Niemiec w 1800 r., przedstawiająca zróżnicowanie bytów politycznych na terenie obecnych Niemiec. (Chris Furkert; http://en.wikipedia.org/wik...)

Deutscher Zollverine

1 stycznia 1834 r. w życie wszedł Deutscher Zollverine - Niemiecki Związek Celny. Organizacja zrzeszyła 18 państw Niemieckich, z czasem rozszerzając liczbę członków do 24, w tym Szwecję i Norwegię. Celem jej istnienia było ujednolicenie systemu praw handlowych, wekslowych oraz systemu monetarnego, chociaż nie wprowadzono wspólnej waluty.

Rozbicie

Od średniowiecza Niemcy istniały podzielone na wiele autonomicznych państewek, różniących się prawem, miarami czy walutą. Uważa się, że na przełomie XVIII i XIX w. na terenie Niemiec istniało ponad 1800 różnych opłat i ceł, z czego w samych Prusach ponad 67. Ich istnienie utrudniało prowadzenie handlu i spowalniało rozwój ekonomiczny, czyniąc niemiecką gospodarkę mniej konkurencyjną w stosunku do sąsiadów.

Wobec imperiów

Należy pamiętać, że w tym czasie sąsiednie imperia (Francja, Austria, Rosja, Anglia) prowadziły silną politykę ochronną swojego przemysłu, utrudniając konkurencyjną działalność niemieckim przedsiębiorcom. W efekcie na czele związku stanęły Prusy a udział Austrii został wykluczony, wyznaczając tym samym kierunek tendencji zjednoczeniowych Niemiec.

Konfederacja

Konieczność ustalenia kwestii handlowych została poniekąd zasugerowana już w 1815 r. przy założeniu Konfederacji Niemieckiej, związku wszystkich 39 niemieckich państw, mającemu zastąpić Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, rozwiązane w czasie Epoki Napoleońskiej.

Strefy wpływów

Od 1818 r. zaczęły powstawać pierwsze lokalne unie handlowe między poszczególnymi państwami, z których w 1834 r. wyłonił się Niemiecki Związek Celny przewodzony przez Prusy. Jego rozwój i próby włączenia dalszych państw niemieckich zaostrzyły i tak nadwyrężone stosunki na linii Austria - Prusy, dwóch niemieckojęzycznych potęg, które dzieliły Niemcy na swoje strefy wpływów.

Wojna o Niemcy

Do nieuknionego starcia doszło w 1866 r., kiedy w wyniku zwycięskiej wojny Prusy przejęły całkowicie dominację w Niemczech. W następstwie w 1867 r. Związek Niemiecki został zreorganizowany, włączono do niego pozostające dotychczas pod wpływem austriackich Habsburgów południowe kraje niemieckie, a w dalszej perpsektywie, w 1870 r. ostatecznie zjednoczono Niemcy w ramach Cesarstwa Niemieckiego. Związek Niemiecki działał przez cały okres jego istnienia, jednocząc gospodarczo landy (kraje członkowskie) aż do 1919 r., kiedy cesarstwo zastąpiła Republika Weimarska.