Na kupieckim szlaku
9 osób
Moderatorzy:
    pinot

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: wszyscy
Moderacja: przed publikacją
RSS RSS
Zarejestruj się

Kopernik

przemilczany geniusz

Obraz Jana Matejki Obraz Jana Matejki " Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem". Kopernik przedstawiony jako astronom, a nie ekonomista, niestety! (Źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl; http://pl.wikipedia.org/wik...)

Kiedy w kontekście rozmowy pojawia sie taka postać jak Mikołaj Kopernik, nachodzi mnie przykra refleksja, że uczymy się historii ze złej strony. Walka o Kopernika w XX-wiecznej historiografii miała przede wszystkim charakter narodowy, udowadnianie polskości lub niemieckości Kopernika, co przyćmiło poznanie jego osiągnięć. Powtarzano jedynie jak mantrę "wstrzymał słońce, ruszył ziemię", doceniając niewątpliwe zasługi na polu astronomii, przemilczając te ważniejsze.

Fakt, Kopernik opracował heliocentryczny model układu słonecznego, jednakże echo jego badań astronomicznych dotarło do zaledwie kilku jemu współczesnych. Tymczasem milczenie spowija zasługi ekonomiczne Kopernika, dużo ważniejsze dla społeczeństwa i óczesnej Polski. Mikołaj Kopernik żył w epoce renesansu, gdzie jeszcze nie istniała nauka sensu stricte, ani specjalizacja. Ludzie uczeni poznawali prawa natury w wielu dziedzinach, podobnie jak Leonardo da Vinci - stąd określenie "człowiek renesansu", człowiek wszechstronny.

Po ukończeniu wielokierunkowych studiów na najlepszych Włoskich uniwersytetach i w Krakowie, przez większość swego życia zarządzał dobrami kapituły warmińskiej. Astronomia była jego dodatkowym zajęciem, w dzisiejszym znaczeniu "hobby", podczas gdy na co dzień był ekonomem i administratorem, stykającym się z rynkiem, pieniądzem i gospodarką.

Swoje obserwacje i uwagi ujął w projekt reformy walutowej, który przedstawił na sejmiku w Toruniu w 1519 r. Dalsze lata i miejsce jego pracy (Frombork) zbiegły się z wielką polityką. W 1525 r. Zakon Krzyżacki ostatecznie podporządkował się Królestwu Polskiemu, składajac Hołd Pruski. Kopernik, rozumiejąc ogrom narastających problemów jak i możliwości gospodarczych, przedstawił rok później swoją teorię pieniądza "Zasady bicia monety", w którym określił zasady reformy walutowej, zmierzającej do ujednolicenia monety polskiej i pruskiej oraz przywrócenia dobrego pieniądza kruszcowego.

Kopernik sformułował także prawo wypierania z obiegu lepszego pieniądza przez gorszy, zwane prawem Greshama. Nasz astronom zrobił to jednak na 30 lat przed Greshamem, obserwujac Polskie perturbacje monetarne i wojny celno-handlowe, mające uchronić kraj przed zalewem złego pieniądza (np: półgrosz świdnicki). 

W świetle tych faktów wydaje się dziwne, ze akcentujemy osiągnięcia astronomiczne Kopernika - które zostały zdjęte z papieskiego indeksu dopiero w 1757 r (!), podczas gdy jego nowatorskie prace na polu ekonomii przyczyniły się w dużej mierze do stabilności gospodarczej i bogactwa XVI -wiecznej Rzeczypospolitej.

  Półgrosz świdnicki to doskonały przykład psucia monety. Wartość kruszcu w stosunku do wartości nominalnej oryginału (półgrosza koronnego) wynosiła 90%. Półgrosz świdnicki to doskonały przykład psucia monety. Wartość kruszcu w stosunku do wartości nominalnej oryginału (półgrosza koronnego) wynosiła 90%. (Autor: Mzopw; http://pl.wikipedia.org/wik...)

Mówi się o tym we wpisach (lub komentarzach do nich):