Miejskie opowieści
7 osób
Moderatorzy:
    Ola
Autorzy strony:
    Marzena Ola SKIP

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: wszyscy
Moderacja: tylko niezaufani
RSS RSS
Zarejestruj się

15/11/13 od Atavus
W temacie: Z kraju...

Świątynia Opatrzności Bożej

- od wieków w budowie

  Wizualizacja Świątyni Opatrzności Bożej na Warszawskim Wilanowie. Wizualizacja Świątyni Opatrzności Bożej na Warszawskim Wilanowie. (Kornella6; http://pl.wikipedia.org/wik...)

Gdy w Barcelonie budowa katedry trwa od ponad 135 lat, w Warszawie historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej dobiega obecnie 222 lat. Olbrzymia budowla na Wilanowskich błoniach jest spełnieniem obietnicy i uchwały posłów Sejmu Wielkiego - Czteroletniego z dn. 5 maja 1791 r. W myśl uchwały, Świątynia Opatrzności Bożej miała zostać wzniesiona jako wotum dziękczynne dla Boga, za uchwalenie Konstytucji 3 maja, mającej poprowadzić Polskę ku świetności.

Ogłoszono wtedy konkurs na projekt budowli - pierwszy raz w Rzeczypospolitej. Spośród nadesłanych propozycji król najbardziej zainteresował się projektem Jakuba Kubickiego, nadwornego architekta, który naszkicował świątynię na planie centralnym.   

Pierwotnym miejscem budowy miała być Góra Kalwaria w Ujazdowie (obecnie Ogród Botaniczny w Al. Ujazdowskich). Tam też w dn. 3 maja 1792 r. odbyła się wielka ceremonia wmurowania kamienia węgielnego, jednakże 16 maja przerwano prace ze względu na zbliżające się wojska rosyjskie. Na polecenie króla wykończono jedynie obiekt do formy tymczasowej kaplicy, uwiecznionej w szkicu Zygmunta Vogla.

Projekt konkursowy Świątyni Opatrzności Jakuba Kubickiego, 1792 r. Projekt konkursowy Świątyni Opatrzności Jakuba Kubickiego, 1792 r. (BurgererSF; http://pl.wikipedia.org/wik...)

Po odzyskaniu niepodległości, 17 marca 1921 r. sejm RP uchwalił ustawę o wykonaniu ślubu Sejmu Czteroletniego wzniesienia Świątyni Opatrzności Bożej. Zastanawiano się jednak nad zmianą miejsca budowy - jedną z propozycji było przemienienie soboru św. Aleksandra Newskiego (na pl. Piłsudskiego), ostatecznie zaplanowano budowę świątyni na Polach Mokotowskich. Niestety chaos inflacyjny, kryzys gospodarczy a później śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego wpływały na zmianę projektów oraz opóźnienie rozpoczęcia prac aż do lata 1939 r.. We wrześniu prace przerwano, pozostawiając jedynie nowy kamień węgielny.

Wznowienie idei nastąpiło dopiero w III RP, kiedy w 1991 r. sejm wznowił aktualność ślubu Sejmu Wielkiego. Kardynał Józef Glemp zaproponował przemianowanie i rozbudowę kościoła św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży, projektu nie zrealizowano ze względu na brak miejsca.

W 1997 r powołano Fundację Budowy Świątyni, a w 2 maja 1999 na miejscu dzisiejszej budowy wmurowano uroczyście krzyż, a 2 maja 2002 r. kamień węgielny. Do realizacji wybrano projekt architekta Wojciecha Szymborskiego, od tamtej pory budowa trwa.

W kontekście historii Świątyni Opatrzności Bożej brzmią jeszcze słowa bł. Jana Pawła II: „Niech ta Świątynia stanie się miejscem szczególnego dziękczynienia za wolność Ojczyzny. Modlę się, aby żadne bolesne wydarzenia nie zakłóciły tego dziękczynienia, z którym czekamy już 200 lat.”

Kaplica z Kalwarii Ujazdowskiej, szkic Zygmunt Vogel Kaplica z Kalwarii Ujazdowskiej, szkic Zygmunt Vogel (Zembry; http://pl.wikipedia.org/wik...)

 

Mówi się o tym we wpisach (lub komentarzach do nich):


Ostatnio komentowane na stronie:
13/07/2014 ruda

Hallstatt

miasteczko z puzzli
3 komentarze, ostatni z 17/12/2014 od pinot