HISTORIA na ŻYWO
2 osoby
Moderatorzy:
    Atavus

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: wszyscy
Moderacja: tylko niezaufani
RSS RSS
Zarejestruj się

07/10/13 od Atavus
W temacie: Wieści

Strzał w rekonstrukcję

rekonstrukcja realiów XVII w. Rzeczypospolitej z udziałem broni czarnoprochowej rekonstrukcja realiów XVII w. Rzeczypospolitej z udziałem broni czarnoprochowej (Jan Nałęcz)

W dn 09.08.2013 Komenda Główna Policji zgłosiła propozycję zmian w Ustawie o Broni i Amunicji. Sugerowane zmiany spotkały się z głośnym sprzeciwem środowisk rekonstrukcyjnych, gdyż znacznie utrudnią a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwią odtwórstwo historyczne czasów nowożytnych. Wśród postulatów za najbardziej szkodliwe dla rozwoju Ruchu Rekonstrukcyjnego zostały uznane: obowiązek znakowania czarnoprochowych replik broni na koszt właściciela, obowiązek rejestracji każdej czarnoprochowej repliki broni na komendzie policji, obowiązkowych badań lekarskich dla posiadaczy broni czarnoprochowej aktualizowanych co pięć lat na koszt właściciela.

Jest tajemnicą Polisznera, że wiążą się one wszystkie z dodatkowymi opłatami na rzecz państwa, co wywołuje dodatkowe zniesmaczenie wśród odtwórców, którzy uważając się za promotorów historii Polski, chcieliby wsparcia zamiast przeszkód. Tymbardziej, że powyższa uchwała wydaje im się nie wynikać z troski o bezpieczeństwo lecz pazerności urzędników. 

Faktem jest, że rekonstrukcja historyczna pozostaje "dziką strefą" dla prawa polskiego, nie objętą uchwałami. Oznacza to, że funkcjonariusz państwowy reaguje w kontakcie z rekonstruktorami nie na podstawie obowiązującego prawa, lecz własnej oceny, niekiedy krzywdzącej i niesłusznej. Środowisko odtwórców zaczyna irytować się tym stanem rzeczy, tymbardziej, że coraz częściej zdarzają się przypadki, w których policja aresztuje rekonstruktorów pod zarzutem nielegalnego posiadania broni - tak jak to miało miejsce na wiosnę 2013 r. 

Szkoda, że pierwsza  próba objęcia prawem problemu ma jedynie podstawy ekonomiczne, nie zaś dobra publicznego. Rekonstruktorzy zapowiadają zorganizowaną akcje przeciwstawiającą się wprowadzeniu zgłoszonych przez policję propozycji. 

Ostatnio komentowane na stronie:
07/10/2013 Atavus

Gniew husarii, gniew widza

3 komentarze, ostatni z 08/10/2013 od mrtswtk