Czas człowieka
7 osób
Moderatorzy:
    Atavus

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy i obserwujący
Moderacja: przed publikacją
RSS RSS
Zarejestruj się

30/09/13 publiczna

Koloniści czy tubylcy?

- słowianie na ziemiach polskich

 

Polskich archeologów dręczy pytanie o pochodzenie słowian na ziemiach polskich. Mimo upływu lat, trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy słowianie to przybysze, czy tubylcy. Całe zamieszanie polega na tym, że podczas badań archeoloigcznych trudno uchwycić tzw. etnos, czyli lud, nie dysponując źródłami historycznymi. Niestety, nasi przodkowie nie zostawili po sobie żadnych tekstów, które mogły by nas przybliżyć do rozwiązania tej zagadki. Pozostaje zatem tylko to co wykopiemy.

Archeolodzy nie mogąc wyróżnić ludu, konstruują sztuczne byty - tzw. kultury archeoloigczne - które odpowiadają pewnym zespołom zabytków o wspólnych cechach. Niekiedy dana kultura odpowiada jakiemuś ludowi. Kulturę wczesnych słowian poznaje się przede wszystkim po ziemiankach 4x4 m, z piecem w rogu. Pojawia się jednak problem: jak odróżnić czy w ziemiankach mieszkali rzeczywiście słowianie, czy inny lud, który zaadoptował ich kulturę? 

Choć polska kultura wyróżnia się własnymi strojami, kuchnią czy architekturą, żyjemy dziś podobnie do innych Europejskich narodów. Gdyby spojrzeć na nas przez pryzmat przedmiotów codziennego użytku, właściwie nie można by było wyodrębnić Polaków od innych narodów europejskich. Pijemy CocaColę, ubieramy się w jeansy, jeździmy zachodnimi autami.

Podobnie mogło być w przeszłości. Tereny obecnej Polski u schyłku starożytności zamieszkiwały ludy germańskie. W pewnym momencie zawieruchy dziejowej tutejsi Wandalowie, Burgundowie ruszyli na Zachód, zostawiając puste ziemie. Być może nieliczni zostali. Po krótkiej przerwie trwającej kilkadziesiąt lat pojawiają się pierwsi słowianie.

Czy przybyli tu wozami, jak koloniści Dzikiego Zachodu, zakładając swoje osady między germańskimi tubylcami? Czy to miejscowi germanowie zaadoptowali modę, która narodziła się najprawdopodobniej gdzieś na pograniczu dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, i rozprzestrzeniła się po całej środkowo-wschodniej Europie? A może prawda, jak często, leży po środku? Wydaje się bardzo prawdopodobne, że kulturę słowiańską na opustoszałe tereny przynieśli przybysze znad Dniepru i Prypeci, asymiliując jednocześnie zastałych germanów.

A co jeśli zgodnie z najnowszymi badaniami genealogii DNA, dodamy do tego wątek Sarmacki? Czy to możliwe, aby razem ze słowianami do tej naszej etnicznej zupy przybyli nomadzi z nad Morza Czarnego? Wydaje Wam się to możliwe? 

 

Ostatnio komentowane na stronie:
01/10/2013 Atavus

Kult cargo

czyli pamiątka z przyszłości
3 komentarze, ostatni z 30/04/2014 od Ola
03/11/2013 Atavus

Hubertus

2 komentarze, ostatni z 21/11/2013 od Atavus