Niemcy, Hesja, Rejencja Darmstadt, Powiat Rheingau-Taunus, Rüdesheim am Rhein
Rüdesheim + dodaj notatkę o tym miejscu

Miasto otoczone winnicami, słynie z produkcji wina.

http://www.ruedesheim.de/cms/index.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdesheim_am_Rhein

Ciekawe miejsca:

Das Niederwalddenkmal 1883

Widoczny już z daleka pomnik zbudowano w 1871 roku na pamiątkę Zjednoczenia Rzeszy Niemieckiej.

http://de.wikipedia.org/wiki/Niederwalddenkmal
http://www.seilbahn-ruedesheim.de/

Der Osteinsche Landschaftspark Niederwald

Park krajobrazowy, zajmuje 226 ha.

http://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftspark_Niederwald

Die Pfarrkirche St. Jakob (Kościół Św. Jakuba)

Kościół pochodzi z XIV w. Po niemal całkowitym zniszczeniu w 1944 roku został odbudowany.

http://de.wikipedia.org/wiki/St._Jakobus_(R%C3%BCdesheim)

Die Brömserburg (Niederburg) (Zamek Dolny)

Najstarszy zamek „Górnej Doliny Środkowego Renu”. Są przypuszczenia, że zamek stoi na fundamentach rzymskiego fortu, ale nigdy nie znaleziono na to dowodów. Budowla pochodzi X w. Obecnie zawiera bogate zbiory muzeum wina.

http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6mserburg

Die Boosenburg (Oberburg) (Zamek Górny)

Zamek romański z basztą, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Brömserburg. Cały obiekt jest własnością prywatną i niestety nie jest otwarty dla publiczności.

http://de.wikipedia.org/wiki/Boosenburg

Die Ruine der Burg Ehrenfels

Stoi na północnym brzegu Renu na stromych zboczach Rüdesheim porośniętych winoroślą.

http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Ehrenfels_(Hessen)

Der Binger Mäuseturm (Wieża XIV w.)

Wieża na wyspie na Renie. Wieża została zbudowana w pierwszej połowie XIV w. jako strażnica (na prawym brzegu Renu).

http://de.wikipedia.org/wiki/Binger_M%C3%A4useturm

Die Benediktinerinnenabtei St. Hildegard (Opactwo benedyktynek św. Hildegardy)

Nieopodal miasteczka znajduje się opactwo benedyktynek św. Hildegardy.

http://www.abtei-st-hildegard.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Abtei_St._Hildegard_(R%C3%BCdesheim_am_Rhein)

Rheingauer Weinmuseum Brömserburg (Muzeum Wina)

http://www.rheingauer-weinmuseum.de/

Mittelalterliches Foltermuseum (Średniowieczne Muzeum Tortur)

http://www.foltermuseum.com/

Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett

http://www.siegfrieds-musikkabinett.de/

Spielzeug- und Eisenbahnmuseum (Muzeum Zabawek i Kolejnictwa)

W muzeum można zobaczyć zabawki, które powstały w ciągu ostatnich 100 lat. Na szczególną uwagę zasługują niezwykłe makiety pociągów.

http://www.toy-museum.de/
http://www.ruedesheim.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1848&Itemid=198

Ciekawe wydarzenia:

Rhein in Flammen

Pierwsza sobota lipca. To nazwa corocznego pokazu sztucznych ogni, który odbywa się w różnym czasie na kilku odcinkach Renu.

http://www.rhein-in-flammen.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein_in_Flammen

Rüdesheimer Weinfest

Trzeci weekend sierpnia.

http://www.ruedesheimer-weinfest.de/

Mittelaltermarkt und Fest rund um die Brömserburg (Jarmark średniowieczny)

Październik

http://www.hagen-von-coelln.de/
http://www.ruedesheim.de/cms/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=820&year=2011&month=10&day=08&Itemid=495

Tage des Federweißen

Ostatni w roku festiwal wina, październik / listopad.

http://www.tage-des-federweissen.de/

Przeglądaj drogowskazy