Wszystkie | Notatki
Orzechowo - notatki i wydarzenia
Pogranicze w ogniu
zakony krzyżowe na Mazowszu
Mazowsze w średniowieczu znajdowało się na styku kultur polskiej, ruskiej i bałtyjskiej. W czasach pokoju położenie to przynosiło dużo korzyści handlowych - zwłaszcza, że sieć rzeczna (Bug, Narew, Wisła) stanowiła oparcie dla ważnych szlaków wymiany. Jednakże aż do końca XIV w., czyli czasów panowania Jagiełły w Polsce, niewiele tego pokoju zaznano... czytaj dalej

Cały świat >

Polska >

mazowieckie >

Orzechowo