Wszystkie | Notatki
Szlezwik-Holsztyn - drogowskazy
Jest jednym z większych portów w Niemczech. Prawie całe miasto zbudowane jest z czerwonej cegły. Cała stara część zachowuje średniowieczny wygląd ze starymi budynkami i wąskimi ulicami. Lubeka to miasto noblistów: Thomas Mann, Willy Brandt i Günter Grass.
Szlezwik-Holsztyn - notatki i wydarzenia
Hanza
królowa Bałtyku
W XII w. narodziła się w północnej Europie idea unii kupieckiej - Hanzy. Pierwsze hanzy, jako forma porozumienia miast kupieckich, powstawały na terenie dzisiejszej Holandii i we Flandrii, jednakże największą potęgę zdobyła unia wywodzącą się z miast północno-niemieckich, której ostoją były Lubeka, Brema i Hamburg. Absolon Stumme (Absolon Stumme) Już na... czytaj dalej

Cały świat >

Niemcy >

Szlezwik-Holsztyn

Lubeka