Wszystkie
Mozela - drogowskazy
W czasach panowania na tych terenach Cesarstwa Rzymskiego miasto stało się jednym z głównych ośrodków Galii, bogacącym się na eksporcie wina. Powstał tu duży amfiteatr, akwedukt oraz fortyfikacje.

Cały świat >

Francja >

Lotaryngia >

Mozela

Metz